Wijziging Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Stichtse Vecht 2016

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Wijziging Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Stichtse Vecht 2016

Wijziging Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Stichtse Vecht 2016

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De raad heeft op 4 april 2017 besloten de Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Stichtse Vecht 2016 te wijzigen. Aan de verordening wordt een nieuw artikel 8  toegevoegd waarin wordt bepaald dat raadsleden  onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente vallen.https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-57815.html

 

RSS