Wijziging Verordening Jeugdhulp SWW 2015

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Wijziging Verordening Jeugdhulp SWW 2015

Wijziging Verordening Jeugdhulp SWW 2015

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De raad heeft op 20 december 2016 de Verordening tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp SWW 2015  vastgesteld. De wijziging betreft het vervallen van de bepaling over de ouderbijdrage (artikel 5 lid 5 vervalt). De wijziging treedt in werking op 5 januari 2017 en werkt terug tot 1 januari 2016. De wijziging is gepubliceerd in het Gemeenteblad op www.overheid.nl

RSS