Wijziging van het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit 2013

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Mandaatbesluiten > Wijziging van het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit 2013

Wijziging van het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit 2013

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mandaatbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 23 mei 2017 een wijziging van het  Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit 2013, inclusief mandaatregister 2013 is vastgesteld.  In dit besluit zijn de bevoegdheden opgenomen op basis waarvan besluiten namens het college en de burgemeester kunnen worden genomen. De wijzigingen betreffen met name aanpassingen aan wet- en regelgeving en verduidelijking op het gebied van personele aangelegenheden.

Ter inzage

Het mandaatbesluit ligt gedurende een maand na deze bekendmaking voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor in Maarssen. Adresgegevens en openingstijden vindt u in het colofon. Na deze periode zijn de stukken bij het archief in te zien. Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar.https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-102313.html

RSS