Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het college heeft op 26 september 2017 een wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2017 vastgesteld. De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is met terugwerkende kracht per 1 juli 2017 gewijzigd in verband met een aantal benodigde technische en redactionele aanpassingen. De wijzigingen komen voort uit recente aanpassingen in de rijksleidraad, die zoveel mogelijk wordt gevolgd.https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-170092.html

RSS