Wijziging Legesverordening 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Wijziging Legesverordening 2017

Wijziging Legesverordening 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De raad heeft op 26 september 2017 de Legesverordening 2017 gewijzigd. De wijziging houdt verband met nieuwe wetgeving en jurisprudentie en treedt in werking op 3 oktober 2017. De wijziging is gepubliceerd in het Gemeenteblad.https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-169943.html

RSS