Wijziging beleidsregel spandoeken

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Wijziging beleidsregel spandoeken

Wijziging beleidsregel spandoeken

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het college heeft op 22 augustus 2017 besloten de beleidsregel spandoeken Stichtse Vecht als volgt te wijzigen:

1. Artikel 2, lid 2 van de Beleidsregel Spandoeken Stichtse Vecht 2015 te laten vervallen,

2. de verwijzing in lid 3 naar lid 2 te wijzigen in een verwijzing naar lid 1 en de overige leden te vernummeren. 

De wijziging treedt in werking de dag na publicatie op overheid.nl http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stichtse%20Vecht/379359/379359_3.html

RSS