Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De raad heeft op 27 september 2017 de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gewijzigd op de volgende onderdelen:

- aanvraag buiten behandeling laten;

- tekstuele aanpassing speelgelegenheden;

- vervallen artikel verkoop vuurwerk;

- nieuw artikel over woonoverlast;

- nieuw hoofdstuk prostitutie;

- tekstuele aanpassing festiviteiten Maarsseveense Plassen.

De wijziging treedt in werking op 3 oktober 2017 en is gepubliceerd in het Gemeenteblad.https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-170038.html

RSS