Wijzigen woonbestemming, Thorbeckelaan 1, Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (geweigerd) > Wijzigen woonbestemming, Thorbeckelaan 1, Maarssen

Wijzigen woonbestemming, Thorbeckelaan 1, Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 16-10-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (geweigerd)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3601BL1

Het  omzetten van woonbestemming naar uitvaartcentrum.

Dossier 170563

RSS