Wijzigen reeds verleende vergunning Laan van Niftarlake 62, Tienhoven

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verlengde beslistermijn > Wijzigen reeds verleende vergunning Laan van Niftarlake 62, Tienhoven

Wijzigen reeds verleende vergunning Laan van Niftarlake 62, Tienhoven

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 21-11-2017
Soort bekendmaking: Verlengde beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 3612BV62

Wijzigen van een reeds verleende vergunning: nieuwbouw kerkelijk centrum van de PKN te Tienhoven.

Dossiernummer: 170791.

RSS