Wijzigen huisvestingsverordening Stichtse Vecht 2015

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Wijzigen huisvestingsverordening Stichtse Vecht 2015

Wijzigen huisvestingsverordening Stichtse Vecht 2015

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De raad heeft op 31 oktober 2017 besloten de Huisvestingsverordening Stichtse Vecht 2015 te wijzigen. De wijziging treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekend gemaakt in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 juli 2017 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-192996.html

RSS