Wijzigen bestemmingsplan Brugstraat 8, Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verlengde beslistermijn > Wijzigen bestemmingsplan Brugstraat 8, Breukelen

Wijzigen bestemmingsplan Brugstraat 8, Breukelen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 07-12-2017
Soort bekendmaking: Verlengde beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 3621AH8

Het wijzigen van het bestemmingsplan.

Dossiernummer: 170740.

RSS