Wijzigen bestemming naar wonen Kleizuwe 103, Vreeland

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (ingetrokken) > Wijzigen bestemming naar wonen Kleizuwe 103, Vreeland

Wijzigen bestemming naar wonen Kleizuwe 103, Vreeland

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 11-12-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (ingetrokken)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3633AG103

Het wijzigen van de bestemming naar wonen.

Dossiernummer: 170953

RSS