Wijzigen bestemming Dorpsstraat 50 Nigtevecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verlengde beslistermijn > Wijzigen bestemming Dorpsstraat 50 Nigtevecht

Wijzigen bestemming Dorpsstraat 50 Nigtevecht

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 16-03-2017
Soort bekendmaking: Verlengde beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 1393NJ50

Wijzigen bestemming.

Dossiernr. 170052

RSS