Wijzigen bestemming agrarisch naar wonen Kleizuwe 103, Vreeland

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (aangevraagd) > Wijzigen bestemming agrarisch naar wonen Kleizuwe 103, Vreeland

Wijzigen bestemming agrarisch naar wonen Kleizuwe 103, Vreeland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (aangevraagd)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3633AG103

Het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar wonen.

Dossiernummer: 170495

RSS