Vestigen Bed&Breakfast Laan van Zuilenveld 54, Oud Zuilen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Vestigen Bed&Breakfast Laan van Zuilenveld 54, Oud Zuilen

Vestigen Bed&Breakfast Laan van Zuilenveld 54, Oud Zuilen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 06-07-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3611AJ54
Datum beschikking: 06-07-2017

Het vestigen van een Bed&Breakfast.

Dossiernummer: 170412

RSS