Verzoek tot opleggen maatwerkvoorschrift Dorpsstraat 14 en 14a te Oud-Zuilen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Verzoek tot opleggen maatwerkvoorschrift Dorpsstraat 14 en 14a te Oud-Zuilen

Verzoek tot opleggen maatwerkvoorschrift Dorpsstraat 14 en 14a te Oud-Zuilen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: Oud Zuilen 3611

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben ontvangen:

  • ontvangstdatum verzoek: 31 maart 2017
  • inrichting: CookCook!
  • adres: Dorpsstraat 14 en 14a te Oud-Zuilen
  • betreft: afwijken voorschriften lozen van vethoudend afvalwater

Ter inzage

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Juridische zaken en Vergunningverlening van de Omgevingsdienst regio Utrecht (telefoonnummer: 088 – 022 50 00). Het verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

RSS