Verwijderen/aanbrengen dammen, duikers, stuwen, bruggen/ graven watergang Zuidelijke vechtplassen polder Mijnden

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Verwijderen/aanbrengen dammen, duikers, stuwen, bruggen/ graven watergang Zuidelijke vechtplassen polder Mijnden

Verwijderen/aanbrengen dammen, duikers, stuwen, bruggen/ graven watergang Zuidelijke vechtplassen polder Mijnden

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 07-02-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: Loenen aan de Vecht 3632
Datum beschikking: 06-02-2017

Het verwijderen/aanbrengen van dammen, duikers, stuwen, bruggen/ graven watergang kadastrale gemeente Loenen , sectie D , perceel 1845 (Bouwplannaam Flexpeil Mijnden) Zuidelijke vechtplassen polder Mijnden.

Dossiernummer: 160255.

RSS