Verwijderen bomen (plan Kockengen Waterproof) Fonteinkruid 1, Kockengen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Verwijderen bomen (plan Kockengen Waterproof) Fonteinkruid 1, Kockengen

Verwijderen bomen (plan Kockengen Waterproof) Fonteinkruid 1, Kockengen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 13-12-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3628NE1
Datum beschikking: 13-12-2017

In het kader van Kockengen Waterproof - Groenlust 2, fase 5a (ophoging/rioolvervanging) worden bomen binnen het plangebied gekapt/verwijderd.

Dossiernummer: 170903

RSS