Vervangen woonark Nigtevechtseweg 176 ws, Vreeland

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verlengde beslistermijn > Vervangen woonark Nigtevechtseweg 176 ws, Vreeland

Vervangen woonark Nigtevechtseweg 176 ws, Vreeland

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 22-12-2017
Soort bekendmaking: Verlengde beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 3633XX176

Het vervangen van een woonark.

Dossiernummer: 170894.

RSS