Vervangen woonark / herinrichten oeverperceel / vernieuwen beschoeiing / vervangen schuur / rooien bomen / plaatsen afmeerpalen Nigtevechtseweg 68 ws Vreeland

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (ingetrokken) > Vervangen woonark / herinrichten oeverperceel / vernieuwen beschoeiing / vervangen schuur / rooien bomen / plaatsen afmeerpalen Nigtevechtseweg 68 ws Vreeland

Vervangen woonark / herinrichten oeverperceel / vernieuwen beschoeiing / vervangen schuur / rooien bomen / plaatsen afmeerpalen Nigtevechtseweg 68 ws Vreeland

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 03-04-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (ingetrokken)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3633XW68
Datum beschikking: 03-04-2017

Vervangen van een woonark / herinrichten oeverperceel / vernieuwen beschoeiing / vervangen schuur / rooien bomen / plaatsen afmeerpalen Nigtevechtseweg   68 ws   Vreeland.

Dossiernummer:170068;

RSS