Vervangen kozijnen Langegracht 11, Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp omgevingsvergunningen > Vervangen kozijnen Langegracht 11, Maarssen

Vervangen kozijnen Langegracht 11, Maarssen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerp omgevingsvergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3601AH11

Ontwerp weigering omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

  • Langegracht 11 te Maarssen; vervangen kozijnen (dossiernummer: 160716)

Omgevingsvergunning met de activiteiten: ‘Bouwen’ en ‘Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen’

De ontwerp weigering omgevingsvergunning ligt vanaf 23 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Inzien

U kunt de weigering omgevingsvergunning na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 te Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer A. de Ronde (tel. 140346).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf 23 februari 2017 een zienswijze kenbaar maken. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van publicatie van dit ontwerpbesluit. De zienswijze moet de volgende gegevens bevatten:

  • De dagtekening;
  • Uw volledige naam en adresgegevens;
  • Uw handtekening;
  • Een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en
  • De reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

De zienswijze moet worden ingediend bij het college van B & W van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

RSS