Vervangen houten beschoeiing door stalen damwand kadastrale gemeente Maarssen, sectie K, perceelnummer 546 (Machinekade)

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (ingetrokken) > Vervangen houten beschoeiing door stalen damwand kadastrale gemeente Maarssen, sectie K, perceelnummer 546 (Machinekade)

Vervangen houten beschoeiing door stalen damwand kadastrale gemeente Maarssen, sectie K, perceelnummer 546 (Machinekade)

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 21-11-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (ingetrokken)
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssen 3601

Het vervangen van houten beschoeiing door een stalen damwand, Machinekade Maarssen

Dossiernummer: 170798

RSS