Vervangen en verplaatsen oprit naar erf en plaatsen beschoeiing Kleizuwe 8, Vreeland

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (buiten behandeling) > Vervangen en verplaatsen oprit naar erf en plaatsen beschoeiing Kleizuwe 8, Vreeland

Vervangen en verplaatsen oprit naar erf en plaatsen beschoeiing Kleizuwe 8, Vreeland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (buiten behandeling)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3633AE8

Het vervangen en verplaatsen van de oprit naar het erf (plaatsen van een dam+duiker) en het plaatsen van beschoeiing langs de oever.

Dossiernummer: 170353

RSS