Vervangen damwand kadastrale sectie L, perceelnummer 619 Maarssen (achter Buitenweg)

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verlengde beslistermijn > Vervangen damwand kadastrale sectie L, perceelnummer 619 Maarssen (achter Buitenweg)

Vervangen damwand kadastrale sectie L, perceelnummer 619 Maarssen (achter Buitenweg)

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 02-01-2018
Soort bekendmaking: Verlengde beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssen 3602

Het vervangen van een damwand (achter Buitenweg).

Dossiernummer: 170947

RSS