Vervangen beschoeiing Van Lingelaan 1, Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Vervangen beschoeiing Van Lingelaan 1, Maarssen

Vervangen beschoeiing Van Lingelaan 1, Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 07-08-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3602PA1
Datum beschikking: 07-08-2017

Het vervangen van een beschoeiing.

Dossiernummer: 170528

RSS