Vervangen beschoeiing Rijksstraatweg 58, Nieuwersluis

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Vervangen beschoeiing Rijksstraatweg 58, Nieuwersluis

Vervangen beschoeiing Rijksstraatweg 58, Nieuwersluis

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 06-12-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3631AD58
Datum beschikking: 05-12-2017

Het vervangen van een beschoeiing.

Dossiernummer: 170834

RSS