Vervangen beschoeiing Nigtevechtseweg 16 ws, Vreeland

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Vervangen beschoeiing Nigtevechtseweg 16 ws, Vreeland

Vervangen beschoeiing Nigtevechtseweg 16 ws, Vreeland

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 20-09-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3633XS16
Datum beschikking: 20-09-2017

Het vervangen van een beschoeiing.

Dossiernummer: 170644

RSS