Vervangen beschoeiing Julianaweg 17, Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Vervangen beschoeiing Julianaweg 17, Maarssen

Vervangen beschoeiing Julianaweg 17, Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 21-12-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3603AP17
Datum beschikking: 20-12-2017

Het vervangen van een beschoeiing.

Dossiernummer: 170869

RSS