Vervangen beschoeiing De Plassen Noord 241 Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verlengde beslistermijn > Vervangen beschoeiing De Plassen Noord 241 Breukelen

Vervangen beschoeiing De Plassen Noord 241 Breukelen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 16-01-2017
Soort bekendmaking: Verlengde beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 3621PN241

Vervangen van beschoeiing.

Dossiernummer: 160935.

RSS