Vervangen beschoeiing Brugstraat 22, Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (ingetrokken) > Vervangen beschoeiing Brugstraat 22, Breukelen

Vervangen beschoeiing Brugstraat 22, Breukelen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 08-08-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (ingetrokken)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3621AH22

Het vervangen van de beschoeiing.

Dossiernummer: 170519

RSS