Verordening Re-integratie en Loonkostensubsidie Stichtse Vecht 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Verordening Re-integratie en Loonkostensubsidie Stichtse Vecht 2017

Verordening Re-integratie en Loonkostensubsidie Stichtse Vecht 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De raad heeft op 31 oktober 2017 besloten de verordening Re-integratie en Loonkostensubsidie Stichtse Vecht vast te stellen. De verordening treedt in werking op 1 oktober 2017. De Re-integratieverordening gemeente Stichtse Vecht 2015 wordt ingetrokken.  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-192994.html

RSS