Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Op 9 november 2015 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht de Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Utrecht 2015 vastgesteld. Deze verordening stelt een publicatieblad voor de VRU in, bedoeld in artikel 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen (verder: Wgr). Als gevolg van de instelling van dat blad kan de VRU vanaf dat moment op grond van artikel 32k lid 2 Wgr zelf zorgdragen voor bekendmaking van haar besluiten en regelgeving. 

RSS