Verlenen ondermandaten

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Mandaatbesluiten > Verlenen ondermandaten

Verlenen ondermandaten

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mandaatbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De teamleider sociale zaken heeft op 21 maart 2017 ondermandaat verleend aan een aantal nader aangewezen medewerkers van dat team om bepaalde bevoegdheden namens het college te mogen uitoefenen. Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking en werkt terug tot  1 januari 2014. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-50390.html

 De teamleider WMO, jeugd, SWT&LV heeft op 23 maart 2017 ondermandaat verleend aan een aantal nader aangewezen medewerkers van dat team om bepaalde bevoegdheden namens het college te mogen uitoefenen. Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking en werkt terug tot  1 januari 2015. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-50424.html 

RSS