Verkeersbesluiten ter inzage vanaf 8 april 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Verkeersbesluiten ter inzage vanaf 8 april 2017

Verkeersbesluiten ter inzage vanaf 8 april 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssen 3602, Breukelen 3621, Loenen aan de Vecht 3632, Vreeland 3633
 • Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone op een deel van het parkeerterrein aan Endelhovenlaan nummer 1 in Maarssen;
 • Verkeersbesluit tijdelijk instellen parkeerverbodzone op de weg tussen de Abel Tasmanlaan en het bouwterrein aan de Straatweg 11a-d in Maarssen;
 • Verkeersbesluit verlagen maximum snelheid op de Maarsseveensevaart buiten de bebouwde kom naar 60km/u in Maarssen;
 • Verkeersbesluit aanleg e-laadplaats op de Schepersweg bij de kruising ter hoogte van Vrijheidslaan nummer 18 in Breukelen;
 • Verkeersbesluit aanleg e-laadplaats langs de weg tegenover Roghmanlaan nummer 1 in Loenen aan de Vecht;
 • Verkeersbesluit aanleg e-laadplaats op het parkeerterrein voor Fetha nummer 3 in Vreeland;
 • Verkeersbesluit aanleg e-laadplaats op het parkeerterrein naast Boterweg nummer 15 in Vreeland;
 • Verkeersbesluit tijdelijk instellen van eenrichtingsweg (uitgezonderd (brom-) fietsers) tussen Griftenstein nummer 4 en Orttswarande in Breukelen;
 • Verkeersbesluit tijdelijk instellen van eenrichtingsweg (uitgezonderd (brom-) fietsers) tussen Orttswarande nummer 23 en de Vrijheidslaan in Breukelen;
 • Verkeersbesluit tijdelijk instellen van parkeerverbod langs de rijbaan op een deel van Griftenstein in Breukelen;
 • Verkeersbesluit tijdelijk instellen van parkeerverbod langs de rijbaan op een deel van de Orttswarande in Breukelen;

Ter inzage vanaf vrijdag 8 april 2017

De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt in de digitale Staatscourant van vrijdag 8 april 2017 op www.overheid.nl. Vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken tegen een verkeersbesluit. In het verkeersbesluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken en zo nodig een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

RSS