Verkeersbesluiten ter inzage vanaf 10 februari 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Verkeersbesluiten ter inzage vanaf 10 februari 2017

Verkeersbesluiten ter inzage vanaf 10 februari 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: 3632EJ, 3632EH, 1393PC29, 3602PW140, 3611AG42, 3603AR28
Einde bezwaartermijn: 24-03-2017
  • Verkeerbesluit instellen stopgebod Grutterstraat bij de kruising met de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht;
  • Verkeersbesluit verlagen snelheid op Rijksstraatweg buiten de bebouwde kom naar 60 km/u in Loenen aan de Vecht;
  • Verkeersbesluit instellen verplicht fietspad met voorrangsregeling tussen de Kanaaldijk Oost en de Vreelandseweg ter hoogte van nummers 29 en 31 in Nigtevecht;
  • Verkeersbesluit aanleg e-laadplaats op het parkeerterrein tegenover Buitenweg nummer 140 in Maarssen;
  • Verkeersbesluit aanleg e-laadplaats op het parkeerterrein naast Dorpstraat nummer 42 in Oud Zuilen;
  • Verkeersbesluit aanleg e-laadplaats op het parkeerterrein naast Julianaweg nummer 28 in Maarssen.

Ter inzage vanaf vrijdag 10 februari 2017

De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt in de digitale Staatscourant van vrijdag 10 februari 2017 op www.overheid.nl. Vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken tegen een verkeersbesluit. In het verkeersbesluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken en zo nodig een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

RSS