Verkeersbesluit tijdelijk instellen geslotenverklaring met venstertijden op een deel van de Buitenweg in Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Verkeersbesluit tijdelijk instellen geslotenverklaring met venstertijden op een deel van de Buitenweg in Maarssen

Verkeersbesluit tijdelijk instellen geslotenverklaring met venstertijden op een deel van de Buitenweg in Maarssen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Maarssen

Verkeersbesluit tijdelijk instellen geslotenverklaring met venstertijden op een deel van de Buitenweg in Maarssen

Ter inzage vanaf vrijdag  22 december 2017

De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt in de digitale Staatscourant van vrijdag 22 december 2017 op www.overheid.nl. Vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken tegen een verkeersbesluit. In het verkeersbesluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken en zo nodig een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

RSS