Verkeersbesluit opheffen voetpad tussen Broekdijk West en de Brugoprit in Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Verkeersbesluit opheffen voetpad tussen Broekdijk West en de Brugoprit in Breukelen

Verkeersbesluit opheffen voetpad tussen Broekdijk West en de Brugoprit in Breukelen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Breukelen 3621

Verkeersbesluit opheffen voetpad tussen Broekdijk West en de Brugoprit in Breukelen.

Ter inzage vanaf vrijdag 2 juni 2017

De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt in de digitale Staatscourant van vrijdag 2 juni 2017 op www.overheid.nl. Vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken tegen een verkeersbesluit. In het verkeersbesluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken en zo nodig een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

RSS