Verkeersbesluit opheffen uitzondering landbouwvoertuigen bij de lengtebeperking 9 meter op de Brugstraat in Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Verkeersbesluit opheffen uitzondering landbouwvoertuigen bij de lengtebeperking 9 meter op de Brugstraat in Breukelen

Verkeersbesluit opheffen uitzondering landbouwvoertuigen bij de lengtebeperking 9 meter op de Brugstraat in Breukelen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Breukelen 3621

Het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht heeft besloten om de uitzondering van landbouwvoertuigen op de lengtebeperking van 9 meter (C17-9m) in de Brugstraat in Breukelen, formeel op te heffen.

Ter inzage vanaf vrijdag 24 november 2017

Het verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in de digitale Staatscourant van vrijdag 24 november 2017 op www.overheid.nl . Vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken tegen een verkeersbesluit. In het verkeersbesluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken en zo nodig een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

RSS