Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor landbouw- en vrachtverkeer op de Rijksstraatweg in de kern van Loenen aan de Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor landbouw- en vrachtverkeer op de Rijksstraatweg in de kern van Loenen aan de Vecht

Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor landbouw- en vrachtverkeer op de Rijksstraatweg in de kern van Loenen aan de Vecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Loenen aan de Vecht 3632

Het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht heeft besloten om de geslotenverklaring voor landbouw- en vrachtverkeer (m.u.v. bestemmingsverkeer) op de Rijksstraatweg in de kern van Loenen aan de Vecht, formeel in te stellen.

Ter inzage vanaf vrijdag 24 november 2017

Het verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in de digitale Staatscourant van vrijdag 24 november 2017 op www.overheid.nl . Vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken tegen een verkeersbesluit. In het verkeersbesluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken en zo nodig een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

RSS