Verkeersbesluit instellen aslastbeperking van 4,8 ton op de Vechtbrug en de Brugstraat in Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Verkeersbesluit instellen aslastbeperking van 4,8 ton op de Vechtbrug en de Brugstraat in Breukelen

Verkeersbesluit instellen aslastbeperking van 4,8 ton op de Vechtbrug en de Brugstraat in Breukelen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Breukelen 3621

Het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht heeft besloten om een aslastbeperking van 4,8 ton op de Vechtbrug en de Brugstraat in Breukelen, formeel in te stellen.

Ter inzage vanaf vrijdag 24 november 2017

Het verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in de digitale Staatscourant van vrijdag 24 november 2017 op www.overheid.nl. Vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken tegen een verkeersbesluit. In het verkeersbesluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken en zo nodig een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

RSS