Vergroten woning Kleizuwe 129, Vreeland

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verlengde beslistermijn > Vergroten woning Kleizuwe 129, Vreeland

Vergroten woning Kleizuwe 129, Vreeland

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 13-12-2017
Soort bekendmaking: Verlengde beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 3633AG129

Het vergroten van de woning door het bij de woonruimte betrekken van een stal behorend bij een groter hoofdgebouw.

Dossiernummer: 170841.

RSS