Vergoedingsregeling bijzondere kosten pleegzorg ter ondersteuning van pleegouders

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Vergoedingsregeling bijzondere kosten pleegzorg ter ondersteuning van pleegouders

Vergoedingsregeling bijzondere kosten pleegzorg ter ondersteuning van pleegouders

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Op 7 maart 2017 stelde het college de ‘Regeling vergoeding bijzondere kosten pleegzorg’ vast. Met deze regeling ondersteunt het college pleegouders door financiële en praktische drempels zoveel mogelijk  weg te nemen. Zo kunnen pleegouders hun belangrijke werk voor kwetsbare kinderen voortzetten. De regeling omvat bijvoorbeeld een vergoeding voor schoolspullen, medisch onderzoek, een fiets of een bril of contactlenzen. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stichtse%20Vecht/447679/447679_1.html
 

RSS