Vastgestelde verordeningen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Vastgestelde verordeningen

Vastgestelde verordeningen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De raad heeft op 19 december 2017 de volgende verordeningen/regelingen vastgesteld:

- Belastingverordeningen 2018, inclusief de tarieven en leges;.

- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stichtse Vecht 2015 (versie 2);

- Technische wijzigingen CARUWO en arbeidsvoorwaarden griffiepersoneel gemeente Stichtse Vecht.

De verordeningen/regelingen worden op 27 december 2017 gepubliceerd in het Gemeenteblad op https://www.overheid.nl/

RSS