Vastgestelde belastingverordeningen 2017 en verordening elektronische kennisgeving

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Vastgestelde belastingverordeningen 2017 en verordening elektronische kennisgeving

Vastgestelde belastingverordeningen 2017 en verordening elektronische kennisgeving

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De raad heeft op 20 december 2016 de volgende verordeningen vastgesteld:

Belastingverordeningen 2017

De jaarlijkse vaststelling van de belastingverordeningen, inclusief de tarieven en leges.

Verordening elektronische kennisgeving

Per 1 januari 2017 worden alle officiƫle publicaties/bekendmakingen (aanvragen, ontwerpbesluiten, vergunningen) online op de gemeentelijke website en op overheid.nl gepubliceerd. Daarvoor moet een verordening worden vastgesteld.

De officiƫle bekendmaking is te vinden in het Gemeenteblad op www.overheid.nl

Ter inzage

De stukken liggen gedurende een maand na deze mededeling voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor in Maarssen. Adresgegevens en openingstijden vindt u in het colofon. Na deze periode zijn de stukken bij het archief in te zien.

Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar. De verordening is ook te bekijken op www.overheid.nl

RSS