Vastgesteld Uitvoeringsbeleid evenementen 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Vastgesteld Uitvoeringsbeleid evenementen 2017

Vastgesteld Uitvoeringsbeleid evenementen 2017

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 23-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

 

De burgemeester heeft het beleid  vastgesteld op 21 november 2017. Het beleid treedt in werking op 24 november 2017.

In het Uitvoeringsbeleid Evenementen worden verschillende zaken geregeld ten aanzien van evenementen. Zoals helderheid over het proces, de indieningvereisten en mogelijke vergunningsvoorwaarden. Maar ook richtlijnen voor het proces van toezicht en eventuele handhaving bij evenementen. Het beleid biedt houvast voor zowel organisaties als aanvragers, maar ook voor omwonenden en andere belanghebbenden. De wijzigingen in het Uitvoeringsbeleid Evenementen 2017 vloeien voort uit diverse praktijksituaties waarbij organisaties muziekactiviteiten houden waarbij eigenlijk een hogere geluidnorm nodig is dan vermeld in het Uitvoeringsbeleid Evenementen 2016. Om deze muziekactiviteiten toch mogelijk te maken is in het Uitvoeringsbeleid Evenementen 2017 beschreven wanneer verenigingen dan wel stichtingen in aanmerking kunnen komen voor een hogere geluidnorm (78 dB(A) en 90 dB(C)) en op welke locaties en hoe vaak dat mogelijk is. De organisatoren die hier aanspraak op kunnen maken zijn stichtingen dan wel verenigingen, zoals bijvoorbeeld Oranjeverenigingen en dienen een maatschappelijk belang. Commerciƫle aanvragers kunnen hier geen gebruik van maken.

Het Uitvoeringsbeleid Evenementen 2017 betreft alleen bevoegdheden van de burgemeester en is daarom alleen door de burgemeester vastgesteld.

RSS