Toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk aan de Gageldijk 79 in Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk aan de Gageldijk 79 in Maarssen

Toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk aan de Gageldijk 79 in Maarssen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: 3602AJ

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat zij een toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan Vuurwerk Visie, Peelbaan 15, 5121 DB Rijen ten behoeve van het laden en lossen van vuurwerk naar de locatie: Gebro Vuurwerk, Gageldijk 79, 3602 AJ Maarssen.

Inzien en bezwaar maken

De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen ter inzage van 16 november tot en met 27 december 2017. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij het gemeentehuis van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, tel. 088 - 022 50 43.

RSS