Toestemming laden en lossen van vuurwerk Zwanenkamp 300 in Maarssenbroek

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Toestemming laden en lossen van vuurwerk Zwanenkamp 300 in Maarssenbroek

Toestemming laden en lossen van vuurwerk Zwanenkamp 300 in Maarssenbroek

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: 3607SG

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat zij een toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan Broekhoff Vuurwerk Int. B.V., Pioniersweg 60-62 te Dronten t.b.v. van het laden en lossen van vuurwerk op de locaties: Vervoort & Vervoort V.O.F., Zwanenkamp 300, 3607 SG Maarssenbroek.

Ter inzage

De stukken met betrekking tot deze toestemmingen liggen ter inzage van 14 september tot en met 25 oktober 2017. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij  gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking (13 september) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:

  • het gemeentekantoor van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende toestemming wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, telefoon: 088 – 022 50 43.

RSS