Toestemming laden en lossen van vuurwerk Maarssenbroek en Kockengen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Toestemming laden en lossen van vuurwerk Maarssenbroek en Kockengen

Toestemming laden en lossen van vuurwerk Maarssenbroek en Kockengen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssenbroek 3607, Kockengen 3628

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat zij een toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:

GBV-WECO Vuurwerk B.V., Bobinestraat 12 te Veenendaal t.b.v. van het laden en lossen van vuurwerk op de locatie: Vuurwerk Maarssenbroek, Zwanenkamp 300, 3607 SG Maarssenbroek.

Lesli Vuurwerk B.V., Edisonstraat 20 te Lichtenvoorde t.b.v. het laden en lossen van vuurwerk op de locatie: Adrie de Lange, Nieuwstraat 16-18, 3628 AC Kockengen.

De stukken met betrekking tot deze toestemmingen liggen ter inzage van 27 juli tot en met 6 augustus 2017. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij het gemeentehuis van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende toestemming wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, tel. 088 – 022 50 43.

RSS