Tijdelijk instellen twee gehandicapten parkeerplaatsen en afsluiting Bachplein in Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Tijdelijk instellen twee gehandicapten parkeerplaatsen en afsluiting Bachplein in Maarssen

Tijdelijk instellen twee gehandicapten parkeerplaatsen en afsluiting Bachplein in Maarssen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssen 3603

Verkeersbesluit tijdelijk instellen van twee gehandicapten parkeerplaatsen en de fysieke afsluiting van een deel van het Bachplein in Maarssen.

Ter inzage vanaf vrijdag 16 juni 2017

De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt in de digitale Staatscourant van vrijdag 16 juni 2017 op www.overheid.nl. Vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken tegen een verkeersbesluit. In het verkeersbesluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken en zo nodig een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

RSS