Technische wijzigingen CAR/UWO naar aanleiding van LOGA circulaires van de VNG.

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Rechtspositie gemeentepersoneel > Technische wijzigingen CAR/UWO naar aanleiding van LOGA circulaires van de VNG.

Technische wijzigingen CAR/UWO naar aanleiding van LOGA circulaires van de VNG.

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Rechtspositie gemeentepersoneel
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het college heeft op 4 juli 2017 de onderstaande zes LOGA circulaires vastgesteld. De ontvangen circulaires van de VNG hebben betrekking op technische aanpassingen van de CAR/UWO.

De onderstaande LOGA circulaires (technische wijzigingen CAR/UWO) worden verwerkt in de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Stichtse Vecht ((AGSV) met ingang van de  data zoals genoemd in zes bijgevoegde LOGA circulaires:

1.LOGA circulaire, kenmerk ECWGO/U201600159 d.d. 7 april 2016;

2.LOGA circulaire, kenmerk  ECWGO/U201600848  d.d. 31 mei 2016;

3.LOGA circulaire, kenmerk  ECWGO/U201601142 d.d. 16 augustus 2016;

4. LOGA circulaire, kenmerk  ECWGO/U201601499  d.d. 24 november 2016;

5. LOGA circulaire, kenmerk  ECWGO/U201700198  d.d. 10 maart 2017;

6. LOGA circulaire, kenmerk  ECWGO/U201700464  d.d. 7 juni 2017.

RSS